Terminarz

KURSY NA ROK 2018

Program kursu: Badania Dopplerowskie w Położnictwie i Ginekologii 
(Kraków 9-10 lutego 2018)

Dzień 1: Piątek 09.02.2018
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.15 Praktyczne podstawy badań dopplerowskich w położnictwie i ginekologii.
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 Badania dopplerowskie w I trymestrze ciąży.
12.30 – 13.15 Badanie pacjentki na żywo.
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa.
14.15 – 15.15 Badania dopplerowskie w II i III trymestrze ciąży.
15.15 - 16.00 Badanie pacjentki na żywo.
16.00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:00 Badania dopplerowskie w ginekologii.
 
Dzień 2: Sobota 10.02.2018
9.00 – 12.00 Ćwiczenia praktyczne.
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 13.15 Badania dopplerowskie w ocenie serca płodu
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.00 Pokaz badania serca płodu
15.00 - 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.00 Przypadki kliniczne
16.00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

REJESTRACJA


Program kursu: Podstawowe Serce Płodu 
(Kraków 2-3 marca 2018) Hotel Batory, koszt: 1700 zł

Dzień 1: Piątek 02.03.2018
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników.
09.30 – 10.30 Technika i podstawy badania serca płodu w B-mode w II i III trymestrze ciąży.
10.30 – 11.00 Pokaz techniki badania.
11:00 – 11.15 Przerwa kawowa.
11.15 – 12.00 Technika i podstawy badania serca płodu w Color Doppler, PW Doppler i M-mode w II i
III trymestrze ciąży.
12.00 – 12.30 Badanie serca płodu na żywo.
12.30 – 13.45 Wybrane wady lewego serca.
13.45 – 14.30 Przerwa obiadowa.
14.30 – 15.00 Pokaz badania nieprawidłowości.
15.00 - 15.30 Wady przeciekowe
15.30 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 18:00 Ćwiczenia praktyczne
 
Dzień 2: Sobota 03.03.2018
9.00 – 11.15 Ćwiczenia praktyczne.
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 Wybrane wady prawego serca.
12.30 – 13.00 Pokaz badania.
13.00 – 14.00 Wybrane wady dużych naczyń.

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 16.00 Schemat diagnostyczny przy podejrzanym obrazie serca płodu.
16.00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

REJESTRACJA

Program kursu: I Trymestr ciąży
(Kraków 6-7 kwietnia 2018) Hotel Batory, koszt: 1700 zł

Dzień 1: Piątek 06.04.2018

10.00. – 10.15. Rozpoczęcie kursu
10.15. – 11.15 Wykład I – Skryning genetyczny – podstawowe informacje.
11.15. – 11.30. Przerwa kawowa
11.30. – 12.30. Wykład II – Technika badania cz. I – przezierność karku.
12.30 – 13.00. Pokaz badania na żywo
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 14.15 Wykład III – Technika badania cz. II– II rzędowe markery aneuploidii w ultrasonografii.
15.30 – 18.00 Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentek

Dzień 2: Sobota 07.04.2018
9.00. – 11.30 Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentek
11.45. – 13.00 Wykład IV – Wczesna ocena anatomii.
13.00 – 13.30 Pokaz badania na żywo
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 15.00 Wykład V – Wysokoczułe testy przesiewowe w kierunku aberracji chromosomowych.
15.00 – 15.30 Dyskusja i zakończenie kursu.

REJESTRACJA

Program kursu Drugi trymestr ciąży + Mózg płodu 
(Kraków 8-9 czerwca 2018) Hotel Batory, koszt: 1700 zł

Dzień 1: Piątek 08.06.2018
9.15 – 9.30 Rozpoczęcie kursu.
9.30 – 10.30 Konsultacje neurologiczne dla pacjentek z patologią Ośrodkowego Układu Nerwowego płodu- dr n.med. Olga Milczarek.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 11.45 Wady dysraficzne- rozszczepy kręgosłupa, rozszczepy czaszki.
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00– 13.15 Wodogłowie i patologie towarzyszące, patologie tylnej jamy i neuroinfekcje.
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.00 Inne zmiany ogniskowe w mózgu płodu.
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15– 16.15 Badanie Ośrodkowego Układu Nerwowego Płodu, pokaz badania na żywo.
16.15 – 16.45 Pokaz nieprawidłowości na żywo.

Dzień 2: Sobota 09.06.2018
9.00 – 12.00 Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentek
12.00 – 13.15 Nieprawidłowości układu moczowego i terapia wewnątrzmaciczna w takich przypadkach.
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa.
14.15 – 15.30 Nieprawidłowości twarzoczaszki płodu
15.30 – 15.45 Dyskusja i zakończenie kursu.

REJESTRACJA

Program kursu: Drugi Trymestr (Gdynia  29-30 czerwca 2018), koszt:1800 zł

Dzień 1: Piątek  29.06.2018
09.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 10.15 Optymalizacja obrazu dwuwymiarowego. Techniki ultrasonograficzne rutynowo
stosowane w II trymestrze ciąży.
10.15 – 10.45 Badanie anatomiczne zdrowego płodu oraz płodu z wrodzoną nieprawidłowością.
10.45 – 11.30 Badanie pacjentek na żywo: płód z prawidłową anatomią, płód z wrodzoną wadą.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa.
11.45 – 13:00 Badanie genetyczne w II trymestrze ciąży.
13.00 – 14:00 Przerwa obiadowa.
14.00 - 15.00 Nieprawidłowości Centralnego Systemu Nerwowego CSN.
15.00 – 15.30 Nieprawidłowości twarzoczaszki.
15.30 – 16.00 Badanie pacjentki na żywo.
16.15 - 18.15 Ćwiczenia praktyczne.
 
Dzień 2: Sobota 30.06.2018
9.00 – 10.00 Nieprawidłowości klatki piersiowej i jamy brzusznej płodu.
10.00 – 10.30 Nieprawidłowości kończyn.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 – 11.30 Ciąża mnoga.
11.30 – 12.00 Badanie pacjentki na żywo.
12.00 - 13.00 Wybrane nieprawidłowości serca płodu.

13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa.
14.00 – 15.00 Zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w wybranych sytuacjach klinicznych.
15.00 – 15.45 Wybrane zagadnienia z terapii wewnątrzmacicznej.
15.45 - 16.00 Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów.

REJESTRACJA

Program kursu: Podstawy ultrasonografii w położnictwie i ginekologii (Kraków, 13-15 września 2018) 
Hotel Batory, koszt: 1500 zł

Dzień 1: Czwartek  13.09.2018
09.30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.15 Powitanie, rozpoczęcie kursu.
10.15 – 11.00 Tryby obrazowania ultrasonograficznego w położnictwie i ginekologii.
11.00 – 11.20 Prezentacja aparatu, zapoznanie z panelem i podstawowymi funkcjami (wykład opcjonalny – zależnie od zaawansowania grupy).
11.20 – 11.45 Badanie pacjentki na żywo - ciąża.
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa.
12.00 – 12.45 Technika badania ultrasonograficznego w ginekologii, obrazowanie macicy, przydatków i pozostałych narządów miednicy mniejszej.
12.45 – 13.00 Badanie pacjentki na żywo - ginekologia.
13.00 – 13.45 Ginekologia – zmiany fizjologiczne i patologiczne w obrazowaniu ultrasonograficznym.
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa.
15.00 – 15.30 Ciąża wczesna w obrazowaniu ultrasonograficznym.
15.30 - 16.30 Technika badania ultrasonograficznego w położnictwie.
16.30 - 17.00 Dyskusja
 
Dzień 2: Piątek 14.09.2018
9.45 – 10.45 Protokół badania ultrasonograficznego w II trymestrze ciąży.
10.45 – 11.15 Technika badania serca płodu.
11.15 – 11.45 Badanie pacjentki na żywo.
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.45 Podstawy i technika badania z zastosowaniem Dopplera.
12.45 - 13.30 Protokół badania i prezentacja na żywo – III trymestr.
13.30. – 14.30 Przerwa obiadowa.

14.30 – 15.15 Protokół badania ultrasonograficznego w 11 – 13+6 tygodniu ciąży.
15.15 – 15.45 Badanie pacjentki na żywo – ciąża 12 tygodni.
16.00 – 17.15 Zajęcia praktyczne z pacjentkami  

Dzień 3: Sobota 15.09.2018
9.00 – 12.00 Zajęcia praktyczne z pacjentkami – ultrasonografia w położnictwie.
12.00              Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.


REJESTRACJA